14 råd for skole og hall

Vurderingskomiteens råd er klare. De omhandler plassering av ny Sortland barneskole, idrettshall og svømmehall på Sortland og synergieffekten for bærekraftig stedsutvikling.

I rapporten finner du informasjon om prosjektet, vurderingskomiteens 14 råd med utdyping og kort presentasjon av de to arkitektteamenes forslag.

Rapport for ny skole og hall (PDF, 7 MB)

Informasjonsside om prosessen