Årets entreprenørskapslærer i Nordland 2023 finner du på Sortland ungdomskole

Hurra for vår lærer Raven Kvalsvik!

Raven er lærer på Sortland ungdomsskole og er nå videre i den nasjonale kåringen som finner sted under Virke-konferansen 15. november. Når prisen skulle bli delt ut i klasserommet i dag, ropte en elev “det er fortjent”.  

Sortland kommune gratulerer, vi er stolte!

Her er de flotte ordene fra Ungt Entrepenørskap ved Hedda Eldøen, daglig leder. 

Raven får prisen i år for i en årrekke ha arbeidet systematisk og målrettet med å trene elevene til å se muligheter og gjøre noe med dem. Han oppfordrer elevene til å bruke iboende ressurser og skape sine egne prosjekter med indre motivasjon og eierskap. 

Raven har fokus på kreativitet, innovasjon og ser viktigheten av at elevene skaper verdier – både for seg selv og andre. Ved bruk av elevbedrift som metode for læring utfordrer, styrker og motiverer han elevene sine. Han vil alltid det beste for elevene og strekker seg langt for at hver enkelt elev blir sett og hørt. Raven er en pådriver for entreprenørskap ved Sortland ungdomsskole og har vært med på å skape et miljø der stadig flere tar i bruk entreprenørielle undervisningsmetoder.

Her kan du lese mer om Ungt Entreprenørskap