Bassenget åpner igjen

Svømmehallen åpner for offentlig bading fredag 16. april 2021. 

Vanlige åpningstider gjelder.
 

Covid-19-forskriften blir endret med virkning fra 16. april 2021. Bestemmelsen i forskriften § 15 c om stenging av svømmehaller, blir opphevet fra denne datoen.