Bevillingsreglement for alkoholsaker og rusmiddelpolitiske tiltak sendes ut på høring

Alle inviteres til å komme med innspill, med frist senest 22.04.2024.

Formannskapet i Sortland kommune vedtok i møte den 21.03.2024 å sende bevillingsreglement for alkoholsaker 2024 – 2028 og revidert tiltaksdel i rusmiddelpolitisk handlingsplan ut på høring/offentlig ettersyn.

Forslag til nytt bevillingsreglement for 2024 - 2028 (PDF, 229 kB)

Forslag til tiltaksdel i rusmiddelpolitisk handlingsplan (PDF, 47 kB)

Gjeldende rusmiddelpolitisk handlingsplan som er vedtatt prolongert til og med 2025 (PDF, 2 MB)

Innspill kan sendes til postmottak@sortland.kommune.no eller i brevs form til 
Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland 

Innspill merkes med med sak 24/51.