Borgerlige vigsler i Sortland kommune

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

I fjor ble det gjennomført 14 vigsler, mens det i 2018 var 24 vigsler.
De aller fleste vigsler er gjennomført i kommunestyresalen, med noen unntak. Det er ordfører og varaordfører som har forestått de fleste vigsler, men også kommunedirektør og kommuneadvokat har vært vigslere.

- Det er en hyggelig oppgave å få vigsle par som vil gifte seg, sier ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund.
- Det var selvfølgelig en uvant rolle i starten, men folk er så blide og spente, så vi får en riktig trivelig stund sammen. Og så er det positivt å gjøre andre ting enn kontorarbeid, sier ordføreren og smiler.

Seremonien i Kommunestyresalen er verdig og høytidelig, akkurat som lokalet. Noen par har med seg kun forloverne til seremonien, mens andre har med familie og venner. Dette velger man selv.

Det kan utøves litt ulik praksis i de ulike kommuner mht borgerlig vigsel.
Sortland kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid på rådhuset, Havsøyet eller i Minnelunden. Selve seremonien tar omlag 10-15 minutter.
Kontakt oss hvis du har spørsmål rundt borgerlig vigsel.

Du kan lese mer om borgelig vigsel her.