Digital post til innbyggere og virksomheter

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Av og til får vi tilbakemeldinger om at post ikke er mottatt, og dette kan skyldes at kontaktinformasjonen ikke er oppdatert. 

Slik oppdaterer du kontaktinformasjonen din, ser hvilke digitale postkasser du kan velge mellom og muligheten for å reservere deg mot digital post.