Fire virksomheter mottok miljøfyrtårnsertifikat

Over 8000 virksomheter i Norge er nå sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter og i Sortland har vi nå 23 sertifiserte virksomheter.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringsordningen er ledende i Norge og samtidig er det anerkjent i Europa. I dagens kommunestyremøte mottok fire virksomheter sitt Miljøfyrtårnsertifikat. De fire var: 

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS
Ble etablert i 1997 og er i dag en del av konsernet AS Bulldozer Maskinlag. Som kjent har konsernet sitt hovedkontor her på Sortland. Men aktiviteten rundt «Bulldozerlaget» har en lang historie og ble etablert allerede i 1951 av noen fremsynte Sortlandsværinger.
Virksomheten har sin aktivitet knyttet til entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg. Aktivitetsområdet er i hovedsak Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms. Virksomheten har over 50 ansatte og holder til i moderne lokaler i Vestmarka næringsområde.

Henriksen Maskinstasjon AS
Ble etablert i 1988 og er i dag også en del av konsernet AS Bulldozer Maskinlag. Virksomheten har sine «røtter» på Kleiva helt tilbake til midten av 70 tallet. Da startet Viggo Henriksen opp sin virksomhet og som senere ble Henriksen Maskinstasjon AS.
Virksomheten har sin aktivitet knyttet til entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg. Aktivitetsområdet er i hovedsak Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms. Virksomheten har 12 ansatte og holder til i moderne lokaler i Vestmarka næringsområde.

Sparebank 1 Nord Norge, Sortland
Ble etablert i 1995 og er i dag en del av konsernet Sparebank 1 Nord-Norge. Avdelingen har tilholdssted på Sortland, mens konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø. Sparebank 1 har en lang historie her på Sortland, som strekker seg helt tilbake til 1896 og het da Sortland Sparebank.
Sparebank 1, avdelingen Sortland har 30 ansatte og betjener kunder innen bank, forsikring, eiendomsmegler- og regnskapstjenester for folk og bedrifter i og fra Vesterålen.

XL-Bygg Sortland AS
Ble etablert i 2009 og er i dag en del av Kronsteingruppen. Som kjent har Kronsteingruppen sitt hovedkontor her på Sortland. Virksomheten har sine røtter helt tilbake til entreprenørfirmaet Pedersen og Jensen som ble etablert på midten av 60-tallet. XL-Bygg Sortland, har siden 2009 vært en del av Skandinavias største byggevarekjede med over 340 butikker i Norge, Sverige og Danmark. I Norge har XL-Bygg over 90 butikker. Tidligere var XL-Bygg en del av BK-kjeden.
Virksomheten har rundt 30 ansatte og holder til i moderne lokaler i Vestmarka næringsområde.

Gratulerer!