Folkemøte - hjelp til flyktninger

Sortland kommune ved kommunepsykolog, Andreas Lande og prosjektleder Ukraina, Heidi Høwe inviterer til folkemøte 7. april. 

Hvordan kan vi møte andre som kommer fra en pågående krig?
Mange har tanker om hva flyktninger som kommer kan ha behov for, og en del kan kanskje ha reservasjoner mot å tilby hjelp til noen som står i en katastrofe, krig eller krise, i frykt for å ikke strekke til. Sortland kommune ønsker å komme en del av disse tankene i møte og åpne opp for spørsmål på folkemøte. Kommunepsykolog og paneldeltakere ansatt i Sortland kommune ønsker å gi konkrete svar og råd.

Ønsker en god integreringsprosess

Krigen i Ukraina har drevet en svært stor andel av landets befolkning på flukt. Det er snakk om den største flyktningkatastrofen siden 2. verdenskrig. Over 4 millioner mennesker har flyktet over grensen. I forbindelse med dette har regjeringen i Norge bedt om bosetting for 35.000 flyktninger i første omgang, men det forventes flere i løpet av året. Sortland Kommune har i første omgang vedtatt å ta imot og bosette 200 flyktninger. De som kommer, er i stor grad kvinner med barn (40% av alle flyktningene som kommer er under 14 år) og i noen grad også eldre. Det vil ikke bare kreve forsterkning i det kommunale tjenesteapparatet for å tilby likeverdige tjenester til ankomne flyktninger, men vi er også avhengige av at frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner bidrar for å få til en så god integreringsprosess som mulig.

Sortland kommune inviterer alle kommunale tjenester, frivillige lag, foreninger og øvrige som er interesserte til et folkemøte. Møtet finner sted i Møysalen (Kulturfabrikken) torsdag 7. april kl. 18.00 – 20.00.