Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder, Sortland kommune, legges ut på høring

Høringsfrist 22.04.2024.

Bestemmelser om folkevalgtes godtgjøring skal vedtas i forskrifts form. Med dette følger krav til høringsrunde. Utkast til forskrift og saksframlegg kan du lese her: 

Utkast til revidert forskrift (PDF, 211 kB)

Saksframlegg - drøftingssak (PDF, 150 kB)

Innspill kan sendes til postmottak@sortland.kommune.no eller i brevs form til 
Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland 

Innspill merkes med med sak 24/262