Fra klassekassen til felleskapet, ungdommens bidrag til flerbrukshallen

Elevene i klasse 10 C (skoleår 22/23) ved Sortlands ungdomsskole har donert over 7000 kroner fra sin klassekasse til Sortlands nye flerbrukshall. 

Dette er penger klasse 10 C har samlet inn penger via loddsalg, flaskeinnsamling, kakesalg mm. 

Denne handlingen sier mye om det store behovet for en ny arena som ungdommen har følt på- behovet for et sted hvor man kan møtes og drive aktivitet.  

Nå ønsker ungdommen å realisere planen om en flerbrukshall

Ordfører Grete Ellingsen sier donasjonen er raus og rørende. 
­­– Vi er dypt takknemlige for klasse 10 C sitt engasjement og sjenerøse donasjon til Sortlands nye flerbrukshall. Dette viser godheten og vilje i samfunnet vårt når vi alle vil dra i samme retning. Vi tar dette som inspirasjon og ser fram til å skape noe som vil være til glede for alle i byen vår, sier Ellingsen. 

Pengegaven ble overrekt til ordfører Grete Ellingsen og varaordfører Maroun Abou Zeid.