Fylke og Sortland kommune samles om ny flerbrukshall

Et enstemmig kommunestyre vedtok før sommeren hva den nye flerbrukshallen på Sortland skal inneholde. Nå søker vi samarbeid med fylke.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset møtte til pressemøte sammen med Kommunearkitekt Kristine Røiri og Fritidsleder Øystein Bjørstad Lindbeck på Sortland torg.

Flerbrukshallen skal ikke bare ivareta behovene til idretten, men skal også gi sårt tiltrengt lavterskel tilbud til barn og unge, voksne og ikke minst de eldre. Etter et veldokumentert arbeid med prosjektet og den brede medvirkningen som er gitt gjennom våren, viser det at Sortland kommune er i et enormt behov for ny arena for aktivitet.

Fylkesråden syntes det var fint at så mange av innspillene er hensyntatt.  

­­­­– Det er veldig bred vifte av aktiviteter og idretter som er planlagt for 2 parketter hele håndballbaner.

Sammen med både kafé og forsamlingsrom, så kan man gjøre det her til et møtepunkt for hele byen,

Her er det også sånn at man kobler man på utendørs idrett i tillegg. Så her er det både folkehelse, det er bo og bli lyst, det er idrett og det er ung inkludering, sier Torset.

Har fylkeskommunen tidligere samarbeidet med kommuner i lignende saker?

– Fylket har jo inngått finansieringsavtaler både i med flerbrukshall i Mosjøen i Bodø og nå sist i Hadsel. Den modellen synes vi fungerer veldig godt, men det må jo selvfølgelig saksbehandles. Men jeg legger til grunn at dette også kommer til å bli metoden vi bruker på Sortland for å sikre at får et skikkelig godt tilbud for idrett og for ungdom, voksen, eldre, og for alle i frivilligheten.

Kommunearkitekt Kristine Røiri sier flerbrukshallen skal bli et flaggskip som inkluderer alle, som skal gi ny kraft og merverdi, hallen skal gjøre oss stolte og skal bidra til bo- og næringsattraktivitet i hele regionen.

­­– Til dette prosjektet er det avsatt 250 millioner. Kommunen, innbyggere, skole, det frivillige og næringslivet er ambisiøse i forhold til hva vi skal få til sammen, sier Røiri.

Bærekraftig mål

Nordland fylkeskommune og Sortland kommune er enige i at man er nødt til å se framover å redusere energiforbruket vårt og ta bærekraftige hensyn.

Fylkesråden sier at hele samfunnet må omstilles.

– Vi er nødt til å redusere energiforbruket vårt. Dette er jo ting som allerede eksperimenteres med det innført enkelte plasser videregående skole i Vest-Lofoten. Der er det for eksempel bygd inn energibrønner som er med og gir besparing, og i utgangspunktet så skal alt nå fra fylket sin side være med på å med bygge med høy standard og ha BREEAM-sertifisering, sier Torset. 

BREEAM-sertifisering vurderer byggets miljøprestasjon innenfor ni kategorier: ledelse, helse og velvære, energi, transport, vann, materialer, avfall, landbruk og økologi, og forurensning.

Kommersielle partnere ønskes

Hovedkonseptet er en dobbel flerbrukshall (to håndballflater). Hallen vil gi helt nye muligheter i forhold til store idrettsarrangement og samt betydelig større kapasiteten for parkettidretten. I tillegg skal det legges til rette for eksklusive arealer for kampsportene.

En basishall integrert i anlegget er også lagt inn som en opsjon, men det mangler foreløpig finansiering. Anlegget vil også kunne gi elever i videregående skole med idrettslinjen et mer spennende tilbud.

Anlegget skal også gi et betydelig bidrag til økt folkehelse og inkludering, som også står i fokus i det nye anlegget. Et multi-aktivitetsrom vil legge til rette spesielt for mindre grupper og eldre, e-sportsrom, frisklivssentral og en møteplass for de unge som ikke driver idrett er også planlagt.  

Det planlegges også gode romslige adkomstarealer med kafe og servering, og med sin plassering i Sortland Idrettspark satser kommunene på at den nye arenaen blir en attraktiv møteplass for alle som ønsker å drive fysisk aktivitet også ute.

I tillegg forsøker nå kommunen å finne en eller flere kommersielle partnere som kan tenke seg å samarbeide om et kommersielt konsept som skal inneholde flere spennende elementer. Klatring/Buldring, paddel, squash, spinning og treningssenter er noe av det man ser for seg.

Les mer om prosjektet her