Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg til sommeren, sjekk her!

Fra og med 1. mai. 2021, blir det både billigere og enklere å bygge tilbygg og terrasser på eiendommen din. 

Må du søke til kommunen eller ikke?

Les nøye informasjonen fra Direktoratet for byggkvalitet og prøv veiviseren deres for å finne det ut!

Veiviser Tilbygg, terrasse eller veranda