Har du sjekket adressen din?

Dette er en oppfordring til innbyggere i Sortland kommune om å sjekke at de bruker riktig adresse, og huske å markere boligen tydelig med husnummer.

  

Når kommunen fatter vedtak om nye vei-/områdenavn, sendes adressevedtak med nummerering til grunneier for eiendommene som innehar adresseverdige objekter. Det er grunneiers ansvar å informere leietakere og andre brukere ved en eventuell endring av adresse. 

Etter å ha mottatt et slik vedtak, er det lurt å sjekke at man er registrert med denne adressen i Folkeregisteret, i tillegg til å oppdatere post- og bostedsadresse. Er du usikker på hvilken adresse som er vedtatt der du bor, kan du sjekke Norgeskart eller Kommunekart som begge er pålitelige kilder for adresse. 

Telefonkatalogtjenester (som for eksempel 1881 og Gule Sider) er ikke pålitelige kilder for å finne sin adresse. Nødetater rykker ikke ut etter telefonkatalogtjenester.

Arbeidet med videre tildeling av vei- og områdenavn i Sortland kommune er underveis. Kommunen jobber også med å få skiltet vedtatte gatenavn i løpet av 2020.

Til slutt vil vi minne alle husstander om å markere boligen tydelig med husnummer slik at nødetater og andre lett finner fram.