Navnesak Djupfjorden, Djupfjordstraumen og andre navn i Sortland kommune

Kartverket har reist navnesak 2023/275 for Djupfjord(en), Djupfjordstraumen og andre navn i Sortland kommune. 

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i navnesaken.   

Dokumenter i arkivsak 23/8311

Frist for tilbakemelding er 15.12.2023

Innspill sendes skriftlig til  postmottak@kulturfabrikkensortland.no
eller Kulturfabrikken Sortland KF, postboks 117, 8401 Sortland.