Oppdatering av basiskart over Sortland sentrum og tettstedene

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

Ferske dataene er allerede tilgjengelig i de fleste kartløsninger på internett som kommunekart.com og kan bestilles via kommunens kartbestillingsportal eller Infoland.