Søker frivillige instruktører

Sterk og stødig, en forebyggende treningsgruppe med hovedfokus på styrke- og balansetrening.

Den norske modellen «Sterk og stødig», er en forebyggende treningsgruppe for seniorer, som baserer seg på flere internasjonale studier som har undersøkt effekten av balanse- og styrketreningsprogram for eldre med risiko for fall og funksjonssvikt.

Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og som redsel for å falle og/eller har falt. 
Sortland kommune har nå to grupper i drift og ønsker å starte opp flere grupper, men da trengs flere instruktører. 
 

Vil du bli frivillig instruktør?

Alle instruktører vil gå gjennom «Sterk og stødig» instruktøropplæring. 
Se video: Liv forteller hvorfor hun ble instruktør 
 

Ved interesse kontakt:
Kommunefysioterapeut Kristin Henden 
Telefon: 952 64 027 / e-post