Sortland kommune går foran for mer bærekraftig håndtering av IT-utstyr

Vi håper å inspirere andre virksomheter når vi nå går sammen med IT-selskapet Atea og setter et mål om å gjenbruke og resirkulere 100 % av IT-utstyret i bedriften.

10 millioner mobiltelefoner som ikke er i bruk

En undersøkelse av Framtiden i våre hender viser at det ligger 10 millioner mobiltelefoner som ikke er i bruk i norske hjem. I tillegg ligger det store mengder gamle PCer, skjermer, fysiske servere og annet IT-utstyr i norske virksomheter. Sortland kommune har valgt å slutte seg til Ateas 100%-klubb, et nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling mellom virksomheter og organisasjoner med mål om at alt av IT-utstyr skal gjenvinnes og resirkuleres.

- Vi har lenge sett IT som prioritet innenfor bærekraftsarbeid. Derfor føles det ekstra godt å sette seg noen mål og jobbe strukturert for at hver enkelt enhet sitt IKT utstyr skal resirkuleres og repareres til gjenbruk. Vi har i flere år benyttes oss av ulike retur ordninger, men tror at 100 % klubben hos Atea kan bidra til enda mer struktur og retur. Det er for få kommuner i Norge som har en plan for hva som skjer med gamle IT-enheter når de bytter det ut med nye. Nå tar Sortland kommune grep sier Henrik Willumsen, IT-leder i Sortland kommune.

100 %-klubben er et initiativ som ble lansert av Atea på tampen av 2020 for å utfordre bedrifter og organisasjoner til å redusere sitt klimaavtrykk forårsaket av IT.

Sortland kommune har nå forpliktet seg til bærekraftig håndtering

- Vi synes det er fantastisk at Sortland Kommune har meldt seg inn i 100%-klubben! De har nå forpliktet seg til å jobbe strukturert og metodisk med bærekraftig håndtering av IT og har et mål om å gjenbruke og gjenvinne 100% av IT-utstyret sitt. Vi vet at IT inneholder verdifulle komponenter og mineraler som kan bidra til lavere klimaavtrykk i nyproduksjon av IT og det er utrolig viktig at vi får disse enhetene inn i verdikjeden igjen. Alle må bidra for at vi skal begrense utslipp og bevege oss mot en sirkulær økonomi. Her går Sortland Kommune foran som et utrolig godt eksempel og vi heier på dem i det arbeidet de nå skal i gang med sier Ann Kristin Nilssen, bærekraftsansvarlig Region Nord for Atea.