Sortland Kommune går foran som et eksempel på bærekraft og miljøvern

Den 10. oktober 2023, ble det inngått en samspillskontrakt med Sortland Entreprenør AS.

På bakgrunn av Samfunnsdelplanen - Ilag om fremtidas Sortland, og et bærekraftig Sortlandsamfunn har Sortland kommune startet et prosjekt for flytting og gjenbruk av det gamle fryselageret ved gamle Nortura. 

Prosjekteringen av flyttingen av stålhallen er et avgjørende skritt i retning av å gjøre kommunen mer miljøvennlig. Denne handlingen har flere fordeler for både Sortland og miljøet som helhet. Stålhallen skal flyttes til kommunens tomt i N02 og brukes som nytt lager for kommunalteknikk og park.

Ved å gjenbruke stålhallen istedenfor å bygge en ny, reduserer kommunen det totale miljøavtrykket. 

Dette bidrar til å minske klimagassutslippene som vanligvis er assosiert med nybygg og produksjon av materialer.

Foto: Sortland kommune og Sortland Entrepenør AS