Tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Du kan nå søke om tilskudd for 2024

Bufdir lyser ut disse midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfristen er 3. november 2023.

Det er mulig å søke om tilskudd til 12 aktivitetstyper. Under hver aktivitetstype kan man også søke om flere delprosjekter:

Her kan du lese mer om ordningen

Slik søker du

Kontaktinfo

Øystein Bjørstad Lindbeck
Fritidsleder
41665650