Tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner

Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets til samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.
Automatisk freda samiske kulturminner

Søknadsfrist 1. november 2023.

Slik søker du