Tips og råd etter vannlekkasje

Etter vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter:

  • Åpne en kran med KALDT vann så nært vanninntaket som mulig, og la det renne til vannet er klart.
     
  • Luft i rørene kan forekomme. Tapp kaldt vann på byggets høyeste tappepunkt, til luft er borte.
     
  • Ved langvarig luft i rørene eller misfarging av vannet, kontakt Sortland kommune på
    Vakttelefon 952 64 478