Trenger flere boliger til flyktninger

Kommunen henvender seg derfor nå til alle huseiere som kan ha en utleiemulighet om å ta kontakt med integreringstjenesten. 

Kommunene i Norge har blitt bedt om å ta imot totalt 35 000 flyktninger, og det er nesten tilsvarende svar om kapasitet. Det betyr at Kommunene har blitt bedt om å ruste opp for en lengre periode med høye ankomster. Sortland er den tredje største bosettingskommunen i Nordland, etter Narvik og Bodø.

– Av de som til nå har ankommet til nå er det hovedsakelig gjennom venner og nettverk. Det har spredd seg lovord om at Sortland er en bra kommune å komme til som flyktning, vi tar vare på våre innbyggere og står på for å kunne ta imot alle med det tempo de ankommer. Det er flere som har bedt om Sortland som bosettingskommune ved intervju før bosetting gjennom IMDi, sier Marit Sandvær, leder for integreringstjenesten.

Depositum vil dekkes i inntil 6 måneder

Når integreringstjenesten inngår leieforhold, går NAV inn med depositumsgaranti, og dekker husleie frem til boligen blir bosatt og leietaker tar over leieforholdet. Integreringstjenesten har befaring i boligene, og bistår om du måtte trenge veiledning som utleier.
 – NAV-garanti for depositum vil dekkes i inntil 6 måneder, sier Hasiba Alsayed, integreringstjenesten.

Sortland kommune vil fordele bosettingen spredt i kommunen, men vi er avhengig av at det er skole, barnehage og tilstrekkelig kollektiv transportmulighet til sentrum. Ordfører Karl-Erling Nordlund håper boligeiere med utleiedel vil ta kontakt.
– Vi har et behov på mellom 25 og 30 boliger for å kunne bosette alle som kommer i løpet av året, sier Nordlund.

Har du en bolig du kan leie ut?
Kontakt Marit Sandvær, leder integreringstjenesten, Nav Sortland.

E-post: marit.sandver@nav.no