Varsel om stenging av bystranda

For at byen vår skal utvikles, har Sortland kommune en rekke oppgaver som skal løses i området rundt tidligere Nortura-eiendommen.

Følgende planer rundt eiendommen er:

  • Nedsetting av pumpestasjon sør for brannstasjonen
  • Utbedring av Kong Øysteins vei mellom Vesterålsgata og Strandgata.
  • Rivning av tidligere Nortura
  • Ledningsarbeid i tilknytning til pumpestasjonen mellom tidligere Nortura og El-team
  • Nedtaking av en av hallene i tidligere Nortura og borttransport av denne for remontasje i Vestmarka
  • I tillegg har Vesterålskraft Produksjon AS planer for sin eiendom like øst for pumpestasjon/sør for brannstasjonen.

Området vil i perioder være preget av byggegjerder og provisoriske løsninger. Det vil være mer utfordrende å bevege seg i områdene, også av sikkerhetsmessige grunner.

Vi vet at mange er glad i å benytte seg av bystranda, men dette er et nødvendig arbeid for en periode. 
I perioden fra nå og fram til senhøst 2023 må publikum belage seg på at det helt eller delvis ikke vil være tilgang til bystranda. Dette vil bli skiltet og informert om.

Sortland kommune henstiller til at publikum heller ikke beveger seg over brannstasjonens område for å komme til bystranda, og at byggegjerder respekteres som stengsler – også om det likevel skulle finnes en åpning å komme seg gjennom. Dette for din egen sikkerhet. 

Vi vil komme tilbake med mer presis informasjon når det er mulig.