Søk eller endre barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

Du søker elektronisk og må registrere èn søknad for hvert barn. Du kan søke plass i inntil fem barnehager. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. 

Du kan søke plass hele året, men 15. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Du vil få en bekreftelse når søknaden din er mottatt.

Søk barnehageplass
 

Tilbud om plass

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden.

 

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Sortland kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.
 
Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klagenemnd.
 
 

Si opp barnehageplass

Bruk samme skjema og velg Oppsigelse av plass

Si opp plass

 
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

 

Rett til plass i barnehage (Lov om barnehager § 12 a)

Kontaktinfo

Telefon kontor
76 10 91 53