Maurnes skole

Maurnes skole ligger på Maurnes, ca. 12 km nord for Sortland sentrum.
Skolekretsen omfatter et relativt stort geografisk område, fra grensen mot Andøy kommune i nord, Hognfjorden og Godfjorden i øst og Kvalsaukan i sør.

Telefon Maurnes skole: 95 26 41 60

Fakta om skolen

Barneskole med 1.-7. trinn

4-delt skole med 58 elever skoleåret 2022-23

Fylkesvei 82 fra Kvalsaukan bru til Maurnes har fått store utbedringer, med flott gang- og sykkelvei. Skolen blir igjen en trafikksikker skole der elevene kan bruke gang- og sykkelveien mer og behovet for skyss blir mindre.

Visma Flyt  brukes til å fravær, vurderinger. Foresatte kan logge seg på ved hjelp av MinID og BankID. 

Skooler læringsplattform
Her vil du finne:
  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene
► Skooler foresatt
► Skooler elev 

 

Andre opplysninger

Hovedbygningen ble tatt i bruk i 1959. På slutten av -70 tallet ble det bygd kroppsøvingsavdeling med gymnastikksal, 12,5 m svømmebasseng og garderober.

Bassenget ble stengt på ubestemt tid skoleåret 2018-19 fordi store oppgraderinger er nødvendig.
Sommeren 2015 startet rehabilitering og ombygging på deler av skolen, og stod ferdig våren 2016.

Skolen ligger fint til med utsikt mot Langøya med Sortland sentrum. Uteområdet har et variert terreng med egne ballbaner, akebakke og lekeområde, og har ellers gode muligheter for ulike aktiviteter i nærmiljøet, nært fjære og fjell. Skolen bruker nærområdet aktivt for et godt skolemiljø og til fysisk aktivitet.

Skolen har fokus på et godt skolemiljø. Vi ønsker at elever og foresatte skal være medvirkende og aktive for å skape et godt skolemiljø.

Elevene medvirker både i planlegging og i daglig arbeid gjennom Trivselsleder-programmet. Utvalgte elever er trivselsledere som setter i gang aktiviteter og passer på at ingen går uønsket alene.

 

Skolens visjon: Nærskole med trivsel, motivasjon og læring.

 

SFO

SFO ved Maurnes skole holder til i de samme lokalene som blir benyttet av 1. klasse.
Det er lagt opp til faste rutiner og varierte inne- og uteaktiviteter.
Annenhver fredag blir det servert et varmt måltid. Til måltidene ellers får barna kjøpt melk.

Kontaktinfo

Nina Helene Leth-Olsen
Rektor
40605895
Trine Berthelsen
SFO leder

Adresse

Lilandveien 151
8407 Sortland

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30