Sortland barneskole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

2 paralleller på alle trinn
Skolen har ca 275 elever
27 lærere, 4 miljøterapeuter og 8 pedagogiske medarbeidere 

Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev 

Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Vi har fokus på tilhørighet, likeverd, trygghet og engasjement. Det er en fulldelt barneskole med 2 parallelle klasser på hvert trinn. Sortland barneskoles motto er: "På samme lag for læring, utvikling og samhold". Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet.
 

Kontaktinfo Administrasjon
Stilling Navn/e-post Telefon
Hovednummer 95 26 41 71
Rektor Tove Rise 97 15 24 27
Sekretær Tordis Novstad 95 26 41 87
SFO-leder Anja Johnsen 95 26 41 89

SFO

Sortland barneskoles SFO er delt inn i to baser, SFO1 for 1. klasse, og SFO2 for 2.- 4. klasse. Begge har en fast base i skolens lokaliteter, med faste voksne og en baseleder. SFO har morgen-sfo kl. 07:30 -08:30, og så starter vi opp igjen når skolen slutter og har åpent til kl. 16:30.

Hver dag er det et mattilbud på SFO, minst en gang i uka har vi varm mat, ellers er det bl.a grønnsaker, frukt og yoghurt som serveres.

Hver dag får barna forskjellige aktiviteter de kan velge i, der utelek alltid er et tilbud. Andre aktiviteter: en gang i uka er det svømming for 3. klassebarn, Sortlandshallen og Blåbyhallen. Ellers er skolens fasiliteter tilgjengelig for SFO, som datarom, skolens bibliotek, Filmsalen og uteområdet.

En gang i måneden er det felles tur til forskjellige områder rundt om skolen.

Kontaktopplysninger klassetrinn 

Kontaktopplysninger
Lærer Klasse Kontaktinfo Telefonnummer
Marit Strøm 1. Trinn 1. Trinn 95 26 41 75
Kaja Håkonsen 1. Trinn 1. Trinn 98 26 41 76
Cathrine Knutsen 1. Trinn 2A 95 26 41 77
Gøril Martinussen 2. Trinn 2B 95 26 41 78
Linda Erikstad 2. Trinn 3A 95 26 41 79
3B 95 26 41 80
Kathrine Sørensen 3. Trinn 4A 95 26 41 81
Kari Solheim 3. Trinn 4B 95 26 41 82
5A 95 26 41 83
Siv Aashamar 4. Trinn 5B 95 26 41 84
Sindre Barstad 4. Trinn 6A 95 26 41 85
6B 95 26 41 86
Anja Grimstad 5. Trinn 7A 95 26 41 72
Karl R. Strømme 5. Trinn 7B 95 26 41 73
Miljøterapeut Håvard Grønli 95 26 41 94
Christian Monsen Abelseth 6. Trinn Miljøterapeu Tine Riksen 95 26 41 74
Severin Beyer 6. Trinn Minor: Gro 95 26 41 69
SFO 1 48 21 81 91
Marius Johansen 7. Trinn SFO 2 95 26 41 55
Anders Jørgensen 7. Trinn

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Sortland barneskole
95264171
Tove Rise
Rektor
97152427
Anja Johnsen
SFO leder
95264189
Tordis Novstad
Sekretær
95264187
Venche Johnsen
Spesialpedagog
95264199

Adresse

Skolegata 7
8400 Sortland

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30

Kontaktinfo

SFO 1. trinn: 48 21 81 91
SFO 2.-4. trinn: 95 26 41 55