Sortland barneskole

Sortland barneskole ligger i skolekvartalet like ovenfor Sortland sentrum med ungdomsskolen, videregående skole og Sortlandshallen som naboer. Vi legger vekt på omgivelser som utfordrer til positiv fysisk og sosial aktivitet. Fra skolen er det kort vei til skog og mark, Sortland sentrum, fjæra og havet. Vi vil at opplæringen skal bære preg av det, og benytter derfor uteskole aktivt i elevenes læringsprosess.

Fakta om skolen

2 paralleller på alle trinn
Skolen har ca 275 elever
27 lærere, 4 miljøterapeuter og 8 pedagogiske medarbeidere 
Skooler læringsplattform
Her vil du finne:
  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene
► Skooler foresatt
► Skooler elev 

 

Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Vi har fokus på tilhørighet, likeverd, trygghet og engasjement. Det er en fulldelt barneskole med 2 parallelle klasser på hvert trinn. Sortland barneskoles motto er: "På samme lag for læring, utvikling og samhold". Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet.
 

Kontaktpersoner
Stilling Navn, e-post Telefon
Hovednummer   952 64 171
Rektor Mette Paulsen 481 34 892
Inspektør Linda Bertheussen 952 64 188
Sekretær Tordis Novstad 952 64 187
SFO-leder Anja Johnsen 952 64 189

 

SFO

Sortland barneskoles SFO er delt inn i to baser, SFO1 for 1. klasse, og SFO2 for 2.- 4. klasse. Begge har en fast base i skolens lokaliteter, med faste voksne og en baseleder. SFO har morgen-sfo kl. 07:30 -08:30, og så starter vi opp igjen når skolen slutter og har åpent til kl. 16:30.

Hver dag er det et mattilbud på SFO, minst en gang i uka har vi varm mat, ellers er det bl.a grønnsaker, frukt og yoghurt som serveres.

Hver dag får barna forskjellige aktiviteter de kan velge i, der utelek alltid er et tilbud. Andre aktiviteter: en gang i uka er det svømming for 3. klassebarn, Sortlandshallen og Blåbyhallen. Ellers er skolens fasiliteter tilgjengelig for SFO, som datarom, skolens bibliotek, Filmsalen og uteområdet.

En gang i måneden er det felles tur til forskjellige områder rundt om skolen.

Kontaktopplysninger 

Kontaktopplysninger
Klasse Lærer Telefon
1 tr Gøril Martinussen 952 64 179
1 tr Linda Erikstad 952 64 180
2 A Kathrine Sørensen 952 64 181
2 B Kari Solheim 952 64 182
3 A Siv C Hjorthen Aashamar 952 64 183
3 B Ann Helen Johnsen 952 64 184
4 A Kristian Barstad Ellingsen 952 64 185
4 B Vegard Knudsen 952 64 186
5 A Malin Simonsen 952 64 172
5 B Severin Beyer 952 64 173
6 A Marius Johansen 952 64 175
6 B Marit C Forseth Strøm 952 64 176
7 A Anja Grimstad 952 64 177
7 B Karl R. Strømme 952 64 178
SFO 1.-4. trinn 952 64 155
Miljøterapeut 952 64 174

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Sortland barneskole
95264171
Mette Paulsen
Rektor Sortland barneskole
48134892
Linda Bertheussen
Inspektør Sortland barneskole
95264188
Anja Johnsen
SFO leder
Venche Johnsen
Spesialpedagog
95264199

Adresse

Skolegata 7
8400 Sortland

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30

Kontaktinfo

SFO 1. trinn: 482 18 191
SFO 2.-4. trinn: 917 09 263