Strand skole

Strand skole er en barneskole som ligger vakkert til på Norges største øy, Hinnøya. Avstand til Sortland sentrum er ca. 4 km. Elevene kommer fra området Ånes i sør til Kringelen i nord. Skolen ligger fint til mellom fjære og fjell, og har et uteområde som gir oss mange muligheter.

Fakta om skolen
7-delt barneskole med 95 elever i 2023-24

Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev


Andre opplysninger

De fleste elever bor i gangavstand til skolen, kun et fåtall har skyss.

Mål for Strand skole – samarbeid for trygghet, toleranse og et aktivt læringsmiljø. Vi har en utviklingsorientert skole, der elevene samhandler på en positiv måte og opplever mestring. Miljøet preges av mangfold, engasjement, trivsel, forventninger og gjensidig omsorg.

Uteområdet ble ferdigstilt høsten 2017. Her er det muligheter for alle. En flott og variert klatreskog, ei asfaltert og utfordrende ferdighetsløype, klatre- og balanseapparater, en veldig populær ballbinge og en spennende taubane.

Våren 2017 ble skolen som den første i Sortland og den første i Nordland, nord for Saltfjellet godkjent som helsefremmede skole. Dette har ført til et større fokus på fysisk og psykisk helse.

Våren 2022 ble vi re-godkjent som trafikksikker skole, etter at vi fikk godkjennelse i 2016 og 2018.

Vårhalvåret 2022 fikk vi et tilleggsbygg som vi i hovedsak skal bruke til undervisning i kunst og håndverk og musikk. Slik sett har vi fått bedre plass på skolen.

Kontaktpersoner Strand skole
Klasse Kontaktlærer Telefonnumer
1 Kristine Ulriksen 95 26 42 94
2 Anne Mette Haugstvedt 95 26 42 95
2 Mette Skjelstad 95 26 42 95
3 Torstein Amundsen 95 26 42 96
4 Tore Hjellbakk 95 26 42 97
5 Hege Lichtwarck 95 26 42 98
5 Hilde Myhre 95 26 42 98
6 Line Blix 95 26 43 05
7 Christina Simonsen 95 26 42 93
7 Martin Haslevang 95 26 42 93
SFO-leder Marianne Pettersen 95 26 43 06


SFO 

Skolen har eget SFO-rom, i tillegg benyttes klasserom, grupperom, kjøkken og garderobe etter behov. SFO benytter seg av skolens uteareal, samt nærmiljøet som gir gode muligheter til turer i skogen og til fjæra.

Kontaktinfo

Kari Hanne Paulsen
Rektor
93451984
Anne M. Haugstvedt
Assisterende rektor
46931012

Adresse

Arons vei 26
8406 Sortland
 

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30