Grunnskole for voksne

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal  være gratis og tilpasset den enkeltes behov. Alle som trenger opplæring, eller har opplæringsbehov etter sykdom, ulykke eller skade har rett til opplæring. Sortland voksenopplæring har tilbud om opplæring for både norskspråklige og minoritetsspråklige elever som trenger det. 


 
 

 


For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne:

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge
  • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringsloven kap 4A og i rundskriv Udir-3-2012.

Det stilles ikke krav om norskferdigheter for å få rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Tilbudet er gratis og gis på dagtid.

Grunnskole med eksamen går over 2-3 år med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag og gir mulighet til å søke på  videregående skoler. Det kan også være mulig å ta enkeltfag.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
95264282
97571387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280