Legionella

Legionella er en bakterie som kan forårsake to sykdommer med ulikt sykdomsbilde. Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse eller Pontiacfeber som gir et mildt sykdomsbilde.

Legionellabakterier finnes naturlig i vann og er utbredt i naturen. Når de får formere seg over tid i lunkent, stillestående vann kan de medføre smittefare. Legionellabakterier smitter ved innånding av aerosoler (små vanndråper/finforstøvet vann) som er forurenset med bakteriene. Aerosoler kan bli dannet i innretninger som lager en finfordelt dusj av vannet, som kjøletårn, luftskrubbere, dusjer, boblebad, høytrykkspylere, vannspredere og fontener mv.

Forebygging av legionellasmitte
Det er eiers ansvar å sørge for at for eksempel kjøletårnet, dusjene eller boblebadet ikke er smittefarlig. En risikovurdering skal ligge til grunn for valg av legionellaforebyggende tiltak. Risikovurderingen skal gjennomgås og eventuelt oppdateres minst en gang i året. 

For tiltak, se informasjon fra Folkehelseinstituttet nederst

Meldeplikt
Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser, endringer eller når det er grunn til å tro at feil ved innretningen kan føre til spredning av legionellasmitte. I tillegg skal kjøletårn og luftskrubbere vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan. Dette skal gjennomføres ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og deretter hvert 5. år.

Badeanlegg og boblebad skal også meldes til kommunen. Dette gjelder anlegg som er offentlig tilgjengelige. 

Prøvetaking 
For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Tiltak i boliger, hytter mv
Dusjer, boblebad og hagevannspredere er eksempler på installasjoner som kan være smittekilder for legionærsykdom. Smittefaren kan forebygges ved relativt enkle tiltak. 

Meldeskjema
Skjema kan inntil videre bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no 

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a og 4
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Annet                                                                                                                                      
Temaside fra Folkehelseinstituttet med informasjon om Legionella og Legionellaveilederen