Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis med bakgrunn i nødvendig helsehjelp.
Helsehjelpen kan omfatte behandling, pleie og omsorg,
for å kunne mestre å bo i eget hjem så lenge som mulig. 

Hva tilbyr vi?

Følgende tjenester i forbindelse med nødvendig helsehjelp kan være aktuelle:

  • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging
  • Bistand til å mestre hverdagen gjennom veiledning, trening og vedlikehold av egne ressurser – Hverdagsmestring
  • Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring
  • Hjelp med medisiner
  • Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor
  • Hjelp til symptomlindring
  • Stell og pleie til alvorlige syke og døende
  • ​Støtte og veiledning til pårørende

Hjemmetjenesten er del inn i tre lag, ut fra at de ansatte har spesiell kompetanse innenfor:
Lag 1: Hverdagsmestring
Lag 2: Hjemmetjeneste
Lag 3: Demens

Hjemmesykepleie er en døgnbasert tjeneste.
 

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor eller tjenester som faller inn under lov om sosiale tjenester. 
 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.
 

Søknad 

Søknad om hjemmesykepleie rettes til Tjenestekontoret.
 

Tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie og andre helsetjenester i hjemmet

Kontaktinfo

Eirin Edvardsen
Enhetsleder Lag 1
95264360
Brit Mona Kristiansen
Enhetsleder Lag 2
93033587
Linda Bakke Pedersen
Enhetsleder Lag 3
95264129
Grete Hjelle
Enhetsleder Sjøgata bofellesskap
99779104

Kontaktinfo

Vakttelefoner Hjemmetjenesten:

Lag 1 (man-søn 08.00-22.00)
458 31 181

Lag 2 (man-søn 08.00-22.00)
458 31 191

Lag 3 (man-søn 08.00-22.00)
458 31 194

SJØGATA
952 64 421

NATTJENESTEN
458 31 180