Omsorgsstønad

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgsstønad.

 

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

Ordningen gjelder både gifte, frivillige omsorgsytere og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 
 

Søknad om omsorgsstønad rettes til Tjenestekontoret.

Kontaktinfo

Gøril Pettersen
Saksbehandler
76108555
95264498
Anita Fridholm
Saksbehandler
76108583
95264441
Grethe Mehammer
Saksbehandler
76108502
91815059