Omsorgsstønad

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgsstønad.

 

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

Ordningen gjelder både gifte, frivillige omsorgsytere og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 
 

Søknad om omsorgsstønad rettes til Tjenestekontoret.

Kontaktinfo

Gøril Pettersen
Saksbehandler Tjenestekontoret
76108555
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler Tjenestekontoret
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler
95264109