Omsorgsstønad

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgsstønad.

 

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

Ordningen gjelder både gifte, frivillige omsorgsytere og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 
 

Søknad om omsorgsstønad rettes til Tjenestekontoret.

Kontaktinfo

Lisbeth Anfeltmo
Leder Tjenestekontoret
76 10 92 63
952 64 438
Gøril Pettersen
Saksbehandler
76 10 85 55
952 64 498
Anita Fridholm
Saksbehandler
76 10 85 83
952 64 441
Grethe Mehammer
Saksbehandler
76 10 85 02
918 15 059