Svar på prøver

Vi har dessverre ikke anledning til å sende ut prøvesvar via SMS da man ikke kan sende pasientsensitive opplysninger via mobilnettet. Vi håper dere har forståelse for det. 


Blodprøver

Som hovedregel tar legen kontakt kun når et prøvesvar trenger oppfølging. Legen vil i så fall ta kontakt enten via brev eller telefon. Det tar som oftest 1 uke fra prøven er tatt til vi får prøvesvaret og så kan det ta 1-2 uker i tillegg før legen har anledning til å ta kontakt. Det vil si at hvis du ikke har hørt noe i løpet av 2-3 uker, så var prøvesvaret ditt etter all sannsynlighet normalt.

Røntegnsvar

Så snart legen har fått svaret fra sykehuset (kan ta 1-2 uker), så kontakter legen deg via brev eller telefon.

Kreftprøver fra livmorhals

Så snart legen har fått svaret fra sykehuset (tar normalt 4-6 uker), så kontakter legen deg via brev eller telefon dersom prøvesvaret er unormalt. Er prøvesvaret normalt, hører du ikke noe.