Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men ikke trenger behandling på sykehus. 


Søk sykehjemsplass

Benytt dette skjema:

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 207 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.
 

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du enten tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.
Kommunen har to sykehjem, og det kan forekomme at man må flytte fra den ene til den andre, hvis det er nødvendig for den totale driften. Det samme kan skje mellom de forskjellige avdelingene ved Lamarktunet.
 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret som behandler søknaden. 
Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Kontaktinfo

Lisbeth Anfeltmo
Avdelingsleder Tjenestekontoret
76 10 92 63
952 64 438
Gøril Pettersen
Saksbehandler
76 10 85 55
952 64 498
Anita Fridholm
Saksbehandler
76 10 85 83
952 64 441
Grethe Mehammer
Saksbehandler
76 10 85 02
918 15 059