Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til personer som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men ikke trenger behandling på sykehus. 


Søk sykehjemsplass

Benytt dette skjema:

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 178 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.
Søknadsskjema sendes pr post eller leveres til Servicetorget. Ikke send via e-post.
 

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du enten tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.
Kommunen har to sykehjem, og det kan forekomme at man må flytte fra den ene til den andre, hvis det er nødvendig for den totale driften. Det samme kan skje mellom de forskjellige avdelingene ved Lamarktunet.

Egenbetaling for opphold i institusjon
 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret som behandler søknaden. 

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Kontaktinfo

Siv-Hege Storåker
Enhetsleder Tjenestekontoret
95264454
Gøril Pettersen
Saksbehandler
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109