Viltforvaltning

 

Viltforvaltning

Kommunen er tildelt ansvaret for forvaltning av storviltjakt. Eneste storviltart i Sortland er elg. Kommunen kan også gi tillatelse til felling av enkelte dyrearter som gjør skade.

Viltforvaltningen innebærer godkjenning av vald for elgjakt, og tildeling av fellingstillatelser for elg. Kommunen forvalter viltfondet, der jaktvaldene innbetaler fellingsavgift.
Utrykning i forbindelse med ettersøk av skadet vilt belastes viltfondet. Kommunen er ansvarlig for å avholde eksamen for jegerprøven.

Dersom det i forbindelse med næringsaktivitet eller annet oppstår problemer med skade forårsaket av fuglearter eller dyrearter, kan det søkes om fellingstillatelse for et visst antall dyr. Kommunen har mulighet til å gi fellingstillatelse for en del vanlige arter.

Ved påkjørsel eller observasjon av skadde dyr, må kommunen eller politiet kontaktes.

Kontaktinfo

Jon Ødegård
Skog- og viltforvalter
95264491