Grensejustering

Hvorfor grensejustere?

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Grensejustering kan gjennomføres dersom dette medfører en arealendring på 5 % eller mindre for de involverte eiendommene (maksimalgrense 500 m2). Ved større arealendringer må det søkes om arealoverføring.
 

Hvordan foregår dette?

I begge tilfeller vil du få oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din. Du får satt ned offentlige grensemerker og de nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.
 

Hva gjør jeg?

Send inn rekvisisjonsskjema og merk av for grensejustering. Legg ved et situasjonskart der grensejusteringen det søkes om er tegnet inn.
 

Rekvisisjons av oppmålingsforretning

Situasjonskart

Kartverket