Klarlegging av eksisterende grenser

Dersom du mener at eiendommen din ligger registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen) med feil eiendomsgrenser kan du sende en rekvisisjon om klarlegging av eksisterende grense. Sammen med rekvisisjonen må det ligge et situasjonskart der grensen det gjelder er merket av i tillegg til dokumentasjon som viser hvor grensen skal gå.

Du vil da få oppmålt og merket grensen så lenge dette er i henhold til gjeldende dokumentasjon, og eiendomsregisteret vil bli oppdatert.

Dersom grensemerker fra en tidligere oppmålt grense er gått tapt, kan grensen merkes på nytt ved en påvisning av grensene. Det samme skjemaet gjelder for dette, med rekvisisjon av klarlegging av grense.
 

Rekvisisjon av grensejustering
Situasjonskart
Kartverket