Sammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendommer er regulert av matrikkellovens § 18 og matrikkelforskriftens § 43. Begjæring om sammenslåing sendes kommunen på skjema som du finner her.

Krav om sammenslåing - skjema (pdf)

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt.
Det er hjemmelshaverens ansvar å ha dette i orden.
Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Statens Kartverk tlf. 08700 hvis du ikke har oversikt over dette.

Seksjonerte sameier kan sammenslås, men forutsetter at den sammenslåtte eiendommen etableres som et nytt sameie med alle de opprinnelige seksjonsinnehaverne som sameiere.

Mer om eiendomsgrenser  og  seksjonering

Sjekk heftelser på eiendommen din i grunnboken.

Kartverket