Oppmåling

Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tilleggsparsell, anleggseiendom, arealoverføring etc.

Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds-og bruksnummer).

 

Lokal vinterforskrift

Sortland kommune har en lokal vinterforskrift for tjenesten som medfører utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret i perioden 1. november til 15. mai.

Dette på grunn av at vinter, mørke, frost og snø gjør det vanskelig å fullføre oppmålingsforretningene, finne gamle grensemerker og sette nye.

 

Rekvisisjons av oppmålingsforretning
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Gebyrregulativ for geodatatjenester (PDF, 335 kB)
Digitalt planarkiv
Søknad om deling av eiendom/rekvisisjon av oppmålingsforretning