Kommunale veier

 

Ønsker du å melde om feil på de kommunale veiene?

Da sender du en epost til: fiksgatami@sortland.kommune.no 

Eller du kan ringe Servicetorget på tlf 76 10 90 00 (kl. 10.00–14.00).

Normalt vil en e-postmelding med angivelse av feil/mangel og sted/adresse være tilstrekkelig.
Angi eventuelt navn og telefon i e-post dersom du mener det er viktig at du blir kontaktet.
Dersom det er noe som haster utenom normal arbeidstid – kontakt vakttelefon 952 64 479.
 

Disse aktiviteter/oppgaver gis høy prioritet i et trafikksikkerhetsperspektiv:

  • Sikring og utbedring av trafikkfarlige hull i veibanen, primært der det er asfaltdekke
  • Utbedring av overvannsproblemer der veilegemet er i fare

 

Mer om kommunale veier:

Tjenestebeskrivelse

Brøyting og strøing

Kart

Arbeidsvarsling