Avløpshåndtering

 

Avløpshåndtering

De kommunale avløpsanleggene i Sortland består av ca. 96 km avløpsledninger, 8 pumpestasjoner og 8 avløpsrenseanlegg.

Alle kommunale avløpsanlegg skal transportere og behandle avløpsvannet på en måte som medfører:

  • Hygieniske betryggende forhold
  • Minst mulig skadelige utslipp til elver, bekker, vann og sjø
  • Minst mulig konflikter i forhold til andre brukerinteresser
  • Størst mulig fleksibilitet til framtidige utbyggingsplaner og miljøkrav

 

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning når noe haster - se kontaktinformasjon.

Andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no

 

Tilkobling til offentlig avløpsnett

Det må søkes om tillatelse for tilkobling til offentlig avløpsnett. Link til skjema: Søknad om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett (PDF, 546 kB) 
 
Dersom virksomheten også krever tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, må det være gitt tillatelse fra forurensningsmyndigheten før tillatelse til påkboling kan gis.  Mer informasjon om oljeholdig avløpsvann, søknadsskjema mm. finner du via linken: Oljeholdig avløpsvann

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

Kontaktinfo

Vakttelefon avløp
952 64 479