Avløpshåndtering

 

Avløpshåndtering

De kommunale avløpsanleggene i Sortland består av ca. 96 km avløpsledninger, 8 pumpestasjoner og 8 avløpsrenseanlegg.

Alle kommunale avløpsanlegg skal transportere og behandle avløpsvannet på en måte som medfører:

  • Hygieniske betryggende forhold
  • Minst mulig skadelige utslipp til elver, bekker, vann og sjø
  • Minst mulig konflikter i forhold til andre brukerinteresser
  • Størst mulig fleksibilitet til framtidige utbyggingsplaner og miljøkrav

 

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning når noe haster - se kontaktinformasjon.

Andre henvendelser sendes postmottak@sortland.kommune.no

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00

Kontaktinfo

Vakttelefon avløp
952 64 479