Bygge, rive eller endre på eiendommen?

Hvis du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les mer om hvordan du går frem her.
 


 

Informasjon om hvorvidt du må søke og hvordan du søker, finner du i kommunens veileder.
Du finner også annen nyttig informasjon for en byggesøknad, som søknadsskjema, behandlingstid, gebyr og klagemulighet.

Bygge, rive eller endre på eiendommen din