Vi har valgt ut vårt Gnist-team!

Hvilken muligheter kan oppstå mellom land og vann i Sortland sentrum?

Blant 32 søknader fra kommuner i hele landet var Sortland en av ni kommuner som ble valgt ut som årets Gnist kommune. Etter en åpen anbudskonkurranse arrangert av Sortland kommune i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge, var det teamet bestående av Leva Urban, Studio NN og Klimaantropologen som fikk tilbudet.

Gjennom Gnistprogrammet ønsker Sortland kommune å utforske fremtidens by-, region- og handelssentrum i møtet mellom land og vann.

Blå snor med perler på

Vårt mål er å styrke byens forhold til sundet og få et tett samarbeid mellom kommunen, innbyggere, lokalt næringsliv og andre relevante aktører. Ordfører Karl-Erling Nordlund, kommunearkitekt Kristine Røiri og næringssjef Viktor Johnsen ser frem til en spennende prosess som har oppstart nå i mai.
– Dette er et prosjekt hvor det skal gå fra visjon til handling. Det vil være en fantastisk arena for samskaping, sier Røiri. 

Teamets tanker og ideer til løsning er at de ønsker å utvikle en “blå snor med perler på” bestående av et unikt nettverk av mini-møteplasser.