Reglement for politisk virksomhet

 

 

Reglement for kommunestyret (PDF, 249 kB)

Reglementet gjelder kommunestyrets forhandlinger og saksbehandling vedtatt 7. november 2019.
 

Reglement for utvalgene (PDF, 431 kB)

Reglementet gjelder forhandlinger og saksbehandling for formannskapet, driftsutvalget og administrasjonsutvalget, vedtatt 7. november 2019.
 

Delegasjonsreglement (PDF, 452 kB)

Dette er kommunestyrets delegasjonsreglement til andre utvalg og til administrasjonen, vedtatt 13. desember 2018 med endring 11. april 2019. Delegasjon med hjemmel i særlov. (PDF, 286 kB)
 

Finansreglementet (PDF, 42 kB)

Finansreglementet skal bidra til at kommunen forvalter sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementet  ble vedtatt i 2010.
 

Reglement for folkevalgte innsynsrett (PDF, 42 kB)

Folkevalgte organ har innsyn i kommunale dokumenter ut over offentlighetsloves regler. Vedtatt 26. juni 2008.

 

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte (PDF, 212 kB)

Vedtatt i kommunestyret 13. februar 2020
 

Etiske retningslinjer (PDF, 26 kB)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vedtatt 29.10. 2009.
 

Rutine for lukking av møter i folkevalgte organ (PDF, 162 kB)

 

Vedtekter for Eldrerådet (PDF, 39 kB)

Vedtatt i kommunestyret 19.06. 2014.
 

Vedtekter for Rådet for funksjonshemmede (PDF, 308 kB)

Vedtatt i kommunestyret 16.02. 2013.