Reglement for politisk virksomhet

 

Reglement for kommunestyret (PDF, 77 kB)

Reglementet gjelder kommunestyrets forhandlinger og saksbehandling vedtatt 26. juni 2008, med justering i kommunestyret 10. april 2014.
 

Reglement for styrer, råd og utvalg (PDF, 48 kB)

Reglementet gjelder forhandlinger og saksbehandling for formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, vedtatt 26. juni 2008.
 

Delegasjonsreglement (PDF, 452 kB)

Dette er kommunestyrets delegasjonsreglement til andre utvalg og til administrasjonen, vedtatt 13. desember 2018 med endring 11. april 2019.
 

Finansreglementet (PDF, 42 kB)

Finansreglementet skal bidra til at kommunen forvalter sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementet  ble vedtatt i 2010.
 

Reglement for folkevalgte innsynsrett (PDF, 42 kB)

Folkevalgte organ har innsyn i kommunale dokumenter ut over offentlighetsloves regler. Vedtatt 26. juni 2008.

 

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte (PDF, 50 kB)

Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer i faste utvalg, komiteer, styrer, råd og utvalg oppnevnt for en bestemt og tidsavgrenset oppgave.
vedtatt 14. juni 2012, samt justering 19. juni 2014.
 

Etiske retningslinjer (PDF, 26 kB)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vedtatt 29.10. 2009.
 

Rutine for lukking av møter i folkevalgte organ (PDF, 162 kB)

 

Vedtekter for Eldrerådet (PDF, 39 kB)

Vedtatt i kommunestyret 19.06. 2014.
 

Vedtekter for Rådet for funksjonshemmede (PDF, 308 kB)

Vedtatt i kommunestyret 16.02. 2013.