Reglement for politisk virksomhet

 

 

Reglement for kommunestyret (PDF, 249 kB)

Reglementet gjelder kommunestyrets forhandlinger og saksbehandling vedtatt 7. november 2019.
 

Reglement for utvalgene (PDF, 431 kB)

Reglementet gjelder forhandlinger og saksbehandling for formannskapet, driftsutvalget og administrasjonsutvalget, vedtatt 7. november 2019.
 

Delegasjonsreglement (PDF, 452 kB)

Dette er kommunestyrets delegasjonsreglement til andre utvalg og til administrasjonen, vedtatt 13. desember 2018 med endring 11. april 2019. Delegasjon med hjemmel i særlov. (PDF, 286 kB)
 

Finansreglementet (PDF, 42 kB)

Finansreglementet skal bidra til at kommunen forvalter sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementet  ble vedtatt i 2010.

 

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte (PDF, 212 kB)

Vedtatt i kommunestyret 13. februar 2020
 

Etiske retningslinjer (PDF, 26 kB)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vedtatt 29.10. 2009.
 

Rutine for lukking av møter i folkevalgte organ (PDF, 162 kB)

 

Reglement for Sortland Eldreråd (PDF, 125 kB)

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020.
 

Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 132 kB)

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020.
 

Reglement for Sortland Ungdomsråd (PDF, 144 kB)

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020.