Reglement for politisk virksomhet

 

 

Reglement for kommunestyret (PDF, 176 kB)

Vedtatt i kommunestyret 14. oktober 2021.
 

Reglement for utvalgene (PDF, 158 kB)

Vedtatt i kommunestyret 14. oktober 2021. Reglementet gjelder forhandlinger og saksbehandling for formannskapet, utvalg etter kommuneloven § 5-7 og administrasjonsutvalget. 
 

Delegeringsreglement (PDF, 170 kB)

Dette er kommunestyrets delegasjonsreglement til andre utvalg og til administrasjonen, vedtatt 13. desember 2018 med endring 15. desember 2022. Delegasjon med hjemmel i særlov. (PDF, 129 kB)
 

Finansreglementet (PDF, 42 kB)

Finansreglementet skal bidra til at kommunen forvalter sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.
Reglementet  ble vedtatt i 2010.

 

Forskrift om godtgjøring til folkevalgte

Vedtatt i kommunestyret 13. februar 2020
 

Etiske retningslinjer (PDF, 26 kB)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte vedtatt 29.10. 2009.
 

Rutine for lukking av møter i folkevalgte organ (PDF, 162 kB)

 

Reglement for Sortland Eldreråd (PDF, 125 kB)

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020.
 

Reglement for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 132 kB)

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020.
 

Reglement for Sortland Ungdomsråd (PDF, 144 kB)

Vedtatt i kommunestyret 10.09.2020.