Holmstad skole

Holmstad skole ligger innerst i Eidsfjorden ca. 14 km fra Sortland sentrum. 
Kretsen dekker et stort geografisk område med elever fra Kavåsen, Romset, Brenna, Frøskeland, Holmstad, Sildpollen, Valfjord, Kjerringvik og Holmstaddalen.

Fakta om skolen

Fådelt barneskole med 49 elever fra 1.-7. trinn høsten 2020

 

Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev 
 

Andre opplysninger

Skolen består av to bygninger. Per dags dato er alle elever samlet på hovedbygget

Vi har et flott uteområde med nær tilgang til mange forskjellige biotoper. Vi er innen gangavstand til både sjø, elv og fjell. Dette gir oss muligheter for varierte læringsarenaer.

Vi bruker Visma FLYT til å føre fravær, skrive vurderinger og til å skrive meldinger (sms og e-post) til foresatte. Alle foresatte kan logge seg på Visma Flyt ved hjelp av BankID eller MinID på siden https://skole.visma.com/sortland.
 

SFO

SFO holder til på hovedbygget i nyoppusset rom, og har muligheten til å benytte andre rom som kunst- og håndverk, gymsal, kjøkken, musikkrom, naturfagslab og hele det flotte uteområdet. Rommene er utstyrt for at barna skal kunne delta i ulike former for lek og aktiviteter. 

I uteområdet har vi fotballbane, huskestativ, “Blåbærhaugen”, elva, fjæra, en stor sandkasse, lavvo og grillhytte. Vi legger vekt på å være mye ute. På vinteren legges det til rette for å delta i skilek og akeaktiviteter rundt skolen.  Foresatte kan følge med på hvilke aktiviteter som gjøres på SFO gjennom månedsblad.

Vi serverer mat ca. kl. 14.00 alle dager. Barna får en sosial og trivelig stund sammen rundt bordet, noe som gir økt trivsel og velvære i miljøet.
 

FAU skoleåret 2020-21
FAU-leder: Therese Langedal

Skoletider:

Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Skolestart 08.15 08.15 08.15 08.15 08.15
Skoleslutt 13.45 13.45 12.00 13.45 13.45

1-4. Klasse slutter kl 12 på fredager

 

Kontaktlærere og direktenummer til klassene:
Alle klasser har egne telefoner som brukes til enke beskjeder mellom hjem/skole/hjem.

Klasse Kontaktlærer Telefon
1. klasse Tone Belbomo 952 64 274

2-3. klasse 

 

Berit Solhaug 952 64 273
4-5. Klasse Kari Anne Hansen 952 64 275
7. klasse Lill Tone Pettersen Bruker Visma

Kontaktinfo

Irene Undeberget
Rektor
91595870
Lill Tone Pettersen
Miljøterapeut og SFO-leder
95230069

Adresse

Eidsfjordveien 242
8415 Sortland
Send e-post

Skole: 952 64 272
SFO:  952 64 271

Åpningstider

SFO alle dager 07.30-16.30