Sortland Ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolen var ny høsten 2011.

418 elever
17 klasser


Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev 
IKT-reglement Sortland ungdomsskole
FAU skole 2023-2024


 

Andre opplysninger

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Skolen er organisert i klassetrinn som ledes av avdelingsledere. Avdelingslederne inngår i skolen ledergruppe sammen med rektor, inspektør og avdelingsleder for spesialundervisning. 

Skolen har også rådgiver, sosiallærer og helsesøstertjeneste.
 

Kontaktinformasjon

Administrasjon
Enhet Telefon
Sentralbord 952 64 220
Rektor 911 77 657
Ass.rektor 952 64 221
Avd.leder 8. trinn + 9D, E, F 481 22 664
Avd.leder 10. trinn + 9A, B, C 472 52 679
Rådgiver / karriereveileder 952 64 251
Sosiallærer / miljøterapeut 952 64 225
Helsesykepleier Berit Voktor 952 64 236
Helsesykepleier Marianne Solvang 952 64 231


Lærere 2023/24 

Lærere 2022/234
Klasse Kontaktlærer Telefon
8 A Sissel Christensen og Linn Andreassen 952 64 215
8 B Jeroen Pennings og Even Dahl Løkken 952 64 217
8 C Silje O. Knudsen og Marcus Hangeland 952 64 216
8 D Stian Kristoffersen og Venche Stafseth 952 64 218
8 E Martin Andreassen og Helene Rask Nilsen 952 64 219
8 F Vigleik Høve Sandvik og Lise Berg 952 64 214
9 A Lill-Kristin Johannessen og Aleksander Birkeland 952 64 256
9 B Marcus Johansen og Eline Pettersen 952 64 257
9 C Maria S. Bakke og Cecilie Visnes 952 64 224
9 D Elin Rindahl Steiro og Nikolai Edvardsen 952 64 259
9 E Monica Stavem og Vebjørn K. Johansen 952 64 255
9 F Renethe Vant 952 64 223
10 A Emilie H. Davidsen og Simen Støversteen Johansen 952 64 245
10 B Ann Cathrin Stafseth 952 64 224
10 C Randi Mogstad og Raven Kvalsvik 952 64 247
10 D Maian Daljord 952 64 248
10 E Sissel Helland og Magnus Sand 952 64 246
10 F Randi Engamo og Jørgen Aronsen 952 64 249

 
Spesped. koordinatorer

Spesped. koordinatorer
Klasse Navn
8 Silje Ovesen Knudsen
9 Rose-Mari Moen
10 Susann-Kristin Larsen

Kontaktinfo

Sortland Ungdomsskole
95264222
Kristine Pedersen
Rektor
91177657

Adresse

Parkveien 5
8400 Sortland

Kontaktinfo

Beate H. Lühr
Ass. rektor
Send e-post
952 64 221 

Bjarte Selstø
Avd. leder 8. trinn + 9 D, E, F
Send e-post
481 22 664

Yngve Christensen
Avd. leder 10. trinn + 9 A, B, C
Send e-post
472 52 679

David Darèn Loftesnes
Rådgiver
Send e-post
952 64 251

Elisabeth Reinsnes
Miljøterapeut
Send e-post
952 64 225