Sortland Ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolen var ny høsten 2011.

Fakta om skolen
398 elever
16 klasser


Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev 
IKT-reglement Sortland ungdomsskole


 

Andre opplysninger

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Skolen er organisert i klassetrinn som ledes av avdelingsledere. Avdelingslederne inngår i skolen ledergruppe sammen med rektor, inspektør og avdelingsleder for spesialundervisning. 

Skolen har også rådgiver, sosiallærer og helsesøstertjeneste.

Kontakt

Administrasjon
Enhet Telefon
Sentralbord 952 64 222
Rektor 911 77 657
Inspektør 952 64 221
Avd.leder 8. trinn 472 52 679
Avd.leder 9. trinn 481 22 664
Avd.leder 10. trinn 916 23 997
Rådgiver / karriereveileder 952 64 251
Sosiallærer / miljøterapeut 952 64 225
Helsesykepleier Berit Voktor 952 64 236
Helsesykepleier Marianne Skogvang 952 64 231
Lærere 2021/22
Klasse Kontaktlærer Telefon
8 A Arne Olav Berg 952 64 245
Emilie H. Davidsen
8 B Ann Cathrin Stafseth 952 64 224
8 C Randi Mogstad 952 64 247
Raven Kvalsvik
8 D Maian P. Daljord 952 64 248
8 E Sissel Slotnes Helland 952 64 246
Magnus Frodahl Sand
8 F Randi Engamo 952 64 249
Jørgen Aronsen
9 A Silje Ovesen Knudsen 952 64 216
Vigleik Høve Sandvik
9 B Sissel Christensen 952 64 215
Lise Berg
9 C Bjarte Selstø 952 64 217
Ellen N. Andreassen
9 D Venche Stafseth 952 64 218
Stian Kristoffersen
9 E Martin Andreassen 952 64 219
Linn-Grete Andreassen
10 A Renethe Vant 952 64 255
Håvard Halvorsen
10 B Susann-Kristin K. Larsen 952 64 256
10 C Søgni Gjerløw Remen 952 64 257
Remi Johnsen
10 D Margrethe Fagerli 952 64 258
Aleksander Birkeland
10 E Monica Stavem 952 64 259
Linda Bergersen

Kontaktinfo

Sortland Ungdomsskole
95264222
Kristine Pedersen
Rektor Sortland ungdomsskole
91177657

Adresse

Parkveien 5
8400 Sortland

Kontaktinfo

Beate H. Lühr
Ass. rektor
Send e-post
952 64 221 

Yngve Christensen
Avd. leder 8. trinn
Send e-post
472 52 679

Bjarte Selstø
Avd. leder 9. trinn
Send e-post
481 22 664

Håvard Halvorsen
Avd. leder 10. trinn
Send e-post
916 23 997

Elisabeth Reinsnes
Miljøterapeut
Send e-post
952 64 225