Sortland Ungdomsskole

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer. Skolen var ny høsten 2011.

Fakta om skolen
428 elever
17 klasser


Skooler læringsplattform
Her vil du finne:

  • Oppgaver og innleveringer
  • Ukeplaner og andre planer
  • Meldinger fra skolen
  • Office 365: One Drive (1TB lagring), Word, Excel, PowerPoint, One Note, Sway
  • Lenker til alle appene vi bruker i Sortlandskolene

► Skooler foresatt
► Skooler elev 
IKT-reglement Sortland ungdomsskole


 

Andre opplysninger

Vi har en moderne og trivelig bygning med bl.a. digitale/interaktive tavler i alle undervisningsrom. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Bibliotek har en sentral plassering. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen. Det drives daglig kantine og skolefrokost. Dette inngår i skolen miljørettede tiltak.

Skolen er organisert i klassetrinn som ledes av avdelingsledere. Avdelingslederne inngår i skolen ledergruppe sammen med rektor, inspektør og avdelingsleder for spesialundervisning. 

Skolen har også rådgiver, sosiallærer og helsesøstertjeneste.
 

Kontaktinformasjon

Administrasjon
Enhet Telefon
Sentralbord 952 64 220
Rektor 911 77 657
Inspektør 952 64 221
Avd.leder 8. trinn 916 23 997
Avd.leder 9. trinn 472 52 679
Avd.leder 10. trinn 481 22 664
Rådgiver / karriereveileder 952 64 251
Sosiallærer / miljøterapeut 952 64 225
Helsesykepleier Berit Voktor 952 64 236
Helsesykepleier Marianne Solvang 952 64 231


Lærere 2022/23 

Lærere 2022/23
Klasse Kontaktlærer Telefon
8 A Susann-Kristin Larsen, August Vik, Stian Mikalsen 952 64 257
8 B Susann-Kristin Larsen, August Vik, Stian Mikalsen 952 64 256
8 C Elin Rindahl Steiro, Aleksander Birkeland, Linda Bergesen 952 64 258
8 D Elin Rindahl Steiro, Aleksander Birkeland, Linda Bergesen 952 64 259
8 E Monica Stavem, Marcus Johnsen, Renethe Vant 952 64 255
8 F Monica Stavem, Marcus Johnsen, Renethe Vant 952 64 223
9 A Emilie H. Davidsen, Erik Aron Holmen 952 64 245
9 B Ann Cathrin Stafseth 995 13 327
9 C Randi Mogstad, Raven Kvalsvik 952 64 247
9 D Maian Daljord 952 64 248
9 E Sissel Slotnes Helland, Magnus Frodahl Sand 952 64 246
9 F Randi Engamo, Jørgen Aronsen 952 64 249
10 A Silje Ovesen Knudsen, Vigleik Høve Sandvik 952 64 216
10 B Sissel Christensen, Lise Berg 952 64 215
10 C Bjarte Selstø, Jeroen Pennings 952 64 217
10 D Venche Stafseth, Stian Kristoffersen 952 64 218
10 E Martin Andreassen, Linn Grete Andreassen 952 64 219

 
Spesped. koordinatorer

Spesped. koordinatorer
Klasse Navn
8 Rose-Mari Moen
9 Ingeborg Flaaten
10 Silje Ovesen Knudsen

Kontaktinfo

Sortland Ungdomsskole
95264222
Kristine Pedersen
Rektor
91177657

Adresse

Parkveien 5
8400 Sortland

Kontaktinfo

Beate H. Lühr
Ass. rektor
Send e-post
952 64 221 

Håvard Halvorsen
Avd. leder 8. trinn
Send e-post
916 23 997

Yngve Christensen
Avd. leder 9. trinn
Send e-post
472 52 679

Bjarte Selstø
Avd. leder 10. trinn
Send e-post
481 22 664

Elisabeth Reinsnes
Miljøterapeut
Send e-post
952 64 225