Andre tilbud

Tilbud til voksne med spesielle behov   

Individuelt tilrettelagt tilbud for de som har fått en funksjonsnedsettelse i voksen alder.

Spesialundervisning

Dette er et tilbud til voksne som sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker.

Informasjon om kveldskurs i norskopplæring:

  • Kveldskurs tilbys ved behov

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
95264282
97571387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280