Andre tilbud

Tilbud til voksne med spesielle behov

Individuelt tilrettelagt tilbud for de som har fått en funksjonsnedsettelse i voksen alder.

Spesialundervisning

Dette er et tilbud til voksne som sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
952 64 282
975 71 387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 280
 

Karin Johnsen
Inspektør/lærer
Send e-post
952 64 281