Rus og avhengighet

Har du utfordringer med rus og avhengighet, eller er du pårørende til noen som strever med dette?

Aktiviteter


Café Mea
Brukerstyrt Café hos Sortlandshjelpa. For personer med utfordringer knyttet til rus og avhengighet. Åpen hver mandag 1230-1400.

Gatelaget
Et lavterskel aktivitetstilbud til alle som har utfordringer med psykisk helse og/eller avhengighet. Vi har treninger hver onsdag kl 13-1430. Oppmøte i Blåbyhallen. 

Vi er i gang med å utvikle vårt tilbud, både for brukere og pårørende.

Vi tilbyr hjelp til personer som har problemer knyttet til rusmidler. Vi har en del aktiviteter med fokus på rusfri aktivitet og sosialt samvær og utvikling. 

Mål

 • Bedret livskvalitet for personer som lever med rusutfordringer
 • Hjelp for dem som ønsker å gjøre noe med sitt rusproblem
 • Forebygge negative effekter av rusbruk


Målgruppe

 • Personer som ønsker hjelp til å gjøre noe med sitt rusproblem
 • Personer som er berørt av andres rusmisbruk


Vi tilbyr

 • Individuell oppfølging
 • Samtaler, råd og veiledning
 • Avklaring av hjelpebehov i rusbehandling
 • Oppfølging før, under og etter behandling i institusjon
 • Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak
 • Koordinerende samarbeid mellom kommunen, private aktører og andre offentlige tiltak innen rusfeltet
 • Kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling

For deg som ønsker å slutte med, eller redusere bruken av hasj/cannabis kan appen HAP være til hjelp.

HAP-appen er ment som et hjelpemiddel for deg som ønsker å slutte med, redusere eller ta en pause fra din bruk av cannabis. Appen har også en modul med informasjon om cannabis til de som ønsker å lese seg opp på temaet.

Kontaktinfo

Sortlandshjelpa
95264350

Adresse

Sortlandshjelpa
Parkveien 2
8400 Sortland

Åpningstider

Henvendelser for hjelp og selvhenvisning
Telefon: 95264350
Tirsdag og onsdag kl. 10:00-14:00