Psykisk helse og avhengighet

Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere. De fleste har videreutdanning innen psykisk helse og avhengighet.

Avdeling for psykisk helse og rus gir individuelt tilpassende tjenester til personer med psykiske -og/eller rusutfordringer. Vi har et overordnet mål om å bidra til mestring og bedre livskvalitet ut i fra den enkeltes behov og ønsker for eget liv. 

Tjenestene er gratis.

Det kreves henvisning fra fastlege eller annen behandler. Grunnen er å sikre/avklare at de psykiske utfordringene ikke skyldes fysisk sykdom.

Alle kan ta direkte kontakt med tjenesten for mer informasjon.  

Ved akutte situasjoner eller kriser skal legevakt kontaktes - telefon 116 117.

Kort informasjon om selvhjelp kan du finne her.

Det finnes gode digitale selvhjelpskurs ved psykiske plager:

Selvhjelpskurs for psykiske plager

Sinnemestring for foreldre 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2018-2020 (PDF, 934 kB)

Sortland kommune skal ha en Rusmiddelpolitisk handlingsplan som et verktøy i arbeidet med å forebygge og regulere bruk av rusmidler. Planen tar utgangspunkt i de utfordringene Sortland kommune står i.

Kontaktinfo

Olav Fenes
Avdelingsleder
95264357

Adresse

Psykisk helse
Parkveien 2 
​8400 Sortland

Åpningstider

Man - fredag 09.00 - 15.00

Telefontid:
Man - fredag 08.00 - 15.30