Sortlandshjelpa

Vi er Sortland kommunes tjeneste for personer med utfordringer med psykisk helse og avhengighet. Du behøver ikke henvisning for å komme i kontakt med oss.

Hjelp skal være til hjelp

Sortlandshjelpa vil kunne gi deg verktøy for å mestre vanskene du står i.

Vi er opptatt av det som er viktig for deg. Vi ønsker å samarbeide med deg om å finne ut hvilke endringer du har behov for, og hvordan endringene kan være til hjelp for å leve det livet du ønsker.

Vi er opptatt av at hjelpen vi gir er til hjelp for deg, og arbeider aktivt med å sjekke ut dette. Vi bruker tilbakemeldingsverktøyet FIT (feedback informed treatment) for å sikre dette arbeidet. Klikk på lenken for mer informasjon om verktøyet. 


Ønsker du hjelp for psykiske helseplager, utfordringer med rus, eller er pårørende til noen og ønsker hjelp, kan du kontakte Sortlandshjelpa på telefon
952 64 350 eller sende en epost til sortlandshjelpa@sortland.kommune.no (ikke skriv sensitiv info!)

► Du kan også besøke oss i Parkveien 2, på Sortland

► Telefontid: tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00. 

► Ønsker du å møte opp personlig tar vi imot deg i dette tidsrommet

► Du kan gjerne se på, og fylle ut henvendelsesskjema (PDF, 580 kB)
 

Aktiviteter og kurs

Sortlandshjelpa utvikler aktivitets- og kurstilbudet fortløpende. Vi holder mestringskurs som går hver onsdag kl. 11.00-13.00. Vi holder ikke kurs i ferien. 

Vi har nå startet opp med kurs i bekymringsmestring. Nytt kurs i bekymringsmestring starter opp høsten 2024. Ta kontakt med Sortlandshjelpa for påmelding.
 

Sosiale småturer har nå tatt sommerferie. Vi starter opp igjen i august.

Mange har ønske om å være mer sammen med andre, og samtidig være i bevegelse. Vi ønsker å ha et tilbud til de som ønsker å gå små sosiale småturer i nærområdet. Det vil være fokus på det sosiale, og turene er relativt korte. Bålkos er en selvfølge! Vi går torsdager hver 14. dag (partallsuker). Alle turer vil ha utgangspunkt fra Sortlandshjelpa. 

Tidspunkt: kl.10.30 - 13.00. Ta med klær etter vær, drikke og matpakke.

Ta kontakt med Sortlandshjelpa for mer info. Velkommen :) 

Kommende kurs

Mestringskurs

Vi har sommerferie frem til høsten. Første mestringskurs etter sommeren blir 28. august.

Klikk her for mer informasjon om Mestringskurs

Kurs i Bekymringsmestring

Nytt kurs med oppstart høsten 2024. Påmelding til Sortlandshjelpa.

​Snart starter vi opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Det skal være en samtalegruppe der du kan dele erfaringer, tanker og følelser sammen med andre. Alle som ønsker å delta kan det, det er nok at du vil gjøre noe for å få det bedre, og at du ønsker å snakke med, og bli kjent med andre.

Mer info kommer!

Ønsker du å begynne din endringsprosess på egen hånd?
Se vår side om selvhjelpsressurser.

Har du forslag til aktiviteter eller kurs? Send en mail til sortlandshjelpa@sortland.kommune.no

Kontaktinfo

Sortlandshjelpa
95264350
Olav Fenes
Enhetsleder
95264357

Adresse

Sortlandshjelpa
Parkveien 2
8400 Sortland

Åpningstider

Henvendelser for hjelp og selvhenvisning
Telefon: 95264350
Tirsdag og onsdag kl. 10:00-14:00