Mestringskurs

Mestringskursene er en kursrekke med foredrag på to timer. Vi holder kursene fortløpende, og det er ingen påmelding. På hvert kurs vil vi gå gjennom ett av de følgende fire tema:

  • Nedstemthet og negative tanker
  • Mestre bekymringer og angst
  • Søvn og søvnvansker
  • Selvhevdelse og grensesetting

Kursene går hver onsdag mellom 11 og 13. Unntatt ferier og helligdager.

Vi ønsker lav terskel for å møte på kurs. Vi stiller ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag, og vi registrerer heller ikke oppmøte. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene er en innføring i følgende temaer: negative tanker og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

Datoer

27. september - Selvhevdelse og grensesetting

4. oktober - Nedstemthet og negative tanker

11. oktober - Mestre bekymringer og angst

18. oktober - Søvn og søvnvansker

25. oktober - Selvhevdelse og grensesetting

1.november - Nedstemhet og negative tanker

8. november - Mestre bekymringer og angst

 

Lenker

På slutten av hvert mestringskurs gir vi noen anbefalinger til de som ønsker å få mest mulig ut av kursene. Her kan du finne lenker til disse:

Hjelpemidler:


MindFit app - verktøy

NHIs selvhjelpskurs

Mindfullness appen 
(NB! Noen få gratis tjenester, ellers abonnement)

Podcaster:


Noia

Leger om livet

Hjernesterk (lenke til spotify)

Øvelser i takknemlighet (lenke til spotify)