Kurs i bekymringsmestring

Vi starter med nytt Kurs i bekymringsmestring, høsten 2024. Ta kontakt for mer informasjon.

Kurs i Bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever bekymringer, uro angst og/eller stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag. 

Målet med kurset er å gi hjelp av høy kvalitet til personer som opplever uro, angst og/eller stressrelaterte plager. Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie.
 

Hva går kurset ut på

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfullnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi. Det handler blant annet om:

  • Hva er bekymringer og hvordan kan vi forholde oss til dem
  • Hvordan kan vi forholde oss til tankene våre
  • Hvordan kan vi bli mer tilstede i livene våre
  • Hva er følelser og hvordan kan de hjelpe oss
  • Hvordan vi kan bli mer glade i oss selv og sette grenser på en tydelig og sunn måte

Deltakernes symptomer blir målt ved hjelp av standardiserte tester før kurs, og ved siste undervisningssamling. Resultater fra tidligere kurs viser at deltakerne får nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet, og synes å oppleve at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over!
 

Hvordan få delta på kurs og hvem passer det for

For å delta på Kurs i bekymringsmestring; ta kontakt med Sortlandshjelpa i åpningstiden.

Målgruppen for Kurs i bekymringsmestring er personer som er plaget av vedvarende angst og bekymringer, og som opplever at dette går utover livskvalitet og daglig fungering. Symptomer kan f.eks være vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen og søvnvansker. 
 

Praktiske opplysninger

Kurs i Bekymringsmestring består av 10 undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 3 timer. Det er også en oppfølgingssamling ca 1 måned etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver. Deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å få individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden. 

Kurset holdes i Sortlandshjelpa sine lokaler i Parkveien 2. 

Kurset er gratis. Kursbok koster 500 kr.
 

Digitale kurs

Det finnes også gode digitale selvhjelpkurs ved psykiske plager:

Selvhjelpskurs for psykiske plager
Sinnemestring for foreldre